Kagandahan ng Sining

Friday, September 23, 2005

Sining ng Pagpipinta

Ang pagpipinta ay isang mahirap na gawi sapagkat kailangan nito ang pasensya sa paglalagay ng mga kulay sa iyong subject. Kailangan nito ang maiging pagsasanay upang maihandog ng kaayaaya ang pinta sa madla. Dito sa sining ng pagpipinta makikita ang lubos na kagalingan ng nagpipinta sa kanyang pinipintang mga bagay na talagang ginagamitan ng mga kulay na bagy sa kanyang pinipinta. Hindi mahirap ngunit nakakasiya sa isang indibidwal na nais at gustong puminta ng isang bagay. Hindi kinakailangan na kapg ikaw ay nagpipinta magaling kka na syiempre para ito sa lahat ng nagnanais puminta. Ang sining ng pagpipinta ay masaya. Kaya pinta na.............
Julius Ian Q. Degracia
Block2A

2 Comments:

Post a Comment

<< Home